Politolog

SZYBKIE FAKTY:

  • ukończone z wyróżnieniem studia magisterskie w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego (specjalność: studia pozaeuropejskie; temat pracy: historia i współczesność Wspólnoty Narodów)
  • doktorant na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego (specjalność: stosunki międzynarodowe; temat pracy: historia polityki zagranicznej Australii)
  • specjalista w zakresie polityki i historii politycznej państw anglosaskich (Wielka Brytania, Australia, USA, Nowa Zelandia, Kanada)
  • autor publikacji naukowych i popularnonaukowych
  • członek Społecznego Towarzystwa Oświatowego

KILKA ZDAŃ OD SIEBIE:

Na początku był Tata. Kiedy byłem małym chłopcem uczył mnie nazw stolic różnych państw i pokazywał swój pożółkły zeszyt z lat 70., ze zdjęciami wyciętymi z magazynu podróżniczego „Poznaj świat”. Potem dwoje nauczycieli. Ona, w podstawówce, zaraziła mnie niesamowitą ciekawością świata, ale taką trochę bardziej serio. Ciekawością wojen, dyktatur i ustrojów, a nie celebrytów i potraw. On, w liceum, rozbudził we mnie dozgonną miłość do angielskiego jako języka, ale także do kultur, które ten język niesie. No i wreszcie studia w czołowej polskiej szkole stosunków międzynarodowych, gdzie otrzymałem solidne fundamenty teoretyczne i warsztatowe, aby uprawiać politologię, a nie tylko mówić o polityce. To znaczy, bardzo się staram, żeby tak było 🙂