Wikimedia Polska: kim jesteśmy i co robimy?

Wpis ukazał się po raz pierwszy w dniu 12 czerwca 2016 w poprzedniej wersji mojej strony internetowej.  4 czerwca 2016 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska wybrało na dwuletnią, szóstą już, kadencję władze statutowe Stowarzyszenia: Zarząd, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński. Ogromnym zaskoczeniem i nieprawdopodobnym zaszczytem był dla mnie fakt, że wśród członków nowego Zarządu znalazłem się i ja….

Continue Reading